پارامترهای فرز سی ان سی Mikron VCP 600 با کنترل Heidenhain 430

پارامترهای فرز سی ان سی Mikron VCP 600 با کنترل Heidenhain 430

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله