پارامترهای فرز سی ان سی JOHNFORD MATRA VMC 1000S با کنترل  FANUC 18M

پارامترهای فرز سی ان سی JOHNFORD MATRA VMC 1000S با کنترل FANUC 18M

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله