پارامترهای فرز سی ان سی DEKEL MAHO 64 LINEAR با کنترل HEIDENHAIN 530 i

پارامترهای فرز سی ان سی DEKEL MAHO 64 LINEAR با کنترل HEIDENHAIN 530 i

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله