پارامترهای فرز سی ان سی DECKEL MAHO DMU 60 T با کنترل HEIDENHAIN 430 M

پارامترهای فرز سی ان سی DECKEL MAHO DMU 60 T با کنترل HEIDENHAIN 430 M

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله