پارامترهای فرز سی ان سی DAHLIH MCV 720 با کنترل FANUC 18M

پارامترهای فرز سی ان سی DAHLIH MCV 720 با کنترل FANUC 18M

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله