پارامترهای فرز سی ان سی CINCINNATI SABRE 1000  با کنترل Fanuc om

پارامترهای فرز سی ان سی CINCINNATI SABRE 1000 با کنترل Fanuc om

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله