پارامترهای فرز سی ان سی چهار مجور HARTFORD vmc 1000 با کنترل Fanuc OM

پارامترهای فرز سی ان سی چهار مجور HARTFORD vmc 1000 با کنترل Fanuc OM

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله