پارامترهای فرز سی ان سی سه محور BRIDGEPORT VMC 600 XP با کنترل HEIDENHAIN 410 PA

پارامترهای فرز سی ان سی سه محور BRIDGEPORT VMC 600 XP با کنترل HEIDENHAIN 410 PA

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله