پارامترهای فرز سی ان سی دو پالت harding bridgeport xr 700 apc با کنترل Heidenhain i tnc 530

پارامترهای فرز سی ان سی دو پالت harding bridgeport xr 700 apc با کنترل Heidenhain i tnc 530

20,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله