پارامترهای فرز دو پالت سه محور Sigma Zenit 2p با کنترل Fanuc 18 iM

پارامترهای فرز دو پالت سه محور Sigma Zenit 2p با کنترل Fanuc 18 iM

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله