پارامترهای تراش سی ان سی TAKISAWA TM 20 با کنترل Fanuc 15t

پارامترهای تراش سی ان سی TAKISAWA TM 20 با کنترل Fanuc 15t

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله