پارامترهای تراش سی ان سی Nakamura Toma TMC 18 با کنترل FANUC 21T

پارامترهای تراش سی ان سی Nakamura Toma TMC 18 با کنترل FANUC 21T

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله