پارامترهای تراش سی ان سی JOHNFORD TM 20 با کنترل Fanuc OT

پارامترهای تراش سی ان سی JOHNFORD TM 20 با کنترل Fanuc OT

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله