پارامترهای تراش سی ان سی GOODWAY GT 25 با کنترل FANUC OT

پارامترهای تراش سی ان سی GOODWAY GT 25 با کنترل FANUC OT

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله