پارامترهای تراش سی ان سی هفت محور TAKISAWA EX 910 با کنترل FANUC 18i TB

پارامترهای تراش سی ان سی هفت محور TAKISAWA EX 910 با کنترل FANUC 18i TB

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله