پارامترهای تراش سی ان سی هفت محور DOOSAN Z 290 SM با کنترل Fanuc 18T

پارامترهای تراش سی ان سی هفت محور DOOSAN Z 290 SM با کنترل Fanuc 18T

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله