دانلود پارامترهای تراش سی ان سی سه محور IKEGAI TUR 15  با کنترل FANUC OT

دانلود پارامترهای تراش سی ان سی سه محور IKEGAI TUR 15 با کنترل FANUC OT

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله