کاتالوگ و نقشه برق فرز سی ان سی TAKUMI V8A  با کنترل  MISTUBISHI FCA 530MH

کاتالوگ و نقشه برق فرز سی ان سی TAKUMI V8A با کنترل MISTUBISHI FCA 530MH

60,000,000 ریال

TAKUMI V8A & V10A & V11A  & V15A

ELECTRICAL CIRCUIT MANUAL

نقشه برق CNC

بله