کاتالوگ و نقشه برق فرز سی ان سی TAKUMI V8 با کنترل HEIDENHAIN 410

کاتالوگ و نقشه برق فرز سی ان سی TAKUMI V8 با کنترل HEIDENHAIN 410

60,000,000 ریال

TAKUMI V8 & V10 & V11

ELECTRICAL CIRCUIT MANUAL

نقشه برق CNC

بله