ثبت سفارش دستگاه فرز سی ان سی سه محور Zayer KF 4000 ساخت اسپانیا


قیمت نهایی
تومان 0
مبلغ 20,000,000 تومان به عنوان پیش پرداخت سفارش و رزرو باید پرداخت شود ...

توجه
* قیمت پیشنهادی فروشنده ممکن است به دلیل تغییر قوانین گمرکی، نوسانات نرخ ارز، تغییر نظر فروشنده و... تعدیل گردد.