پارامتر های  فرز سی ان سی دو پالت سه محور KONDIA ZM99   با کنترل FANUC 21i md

پارامتر های فرز سی ان سی دو پالت سه محور KONDIA ZM99 با کنترل FANUC 21i md

10,000,000 ریال

FANUC 21I MD

2005

بله