پارامتر های فرز سی ان سی سه محور TAKUMI V8  با کنترل FANUC 18M

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور TAKUMI V8 با کنترل FANUC 18M

10,000,000 ریال

Fanuc 18m

2000

بله