پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور QUASER MK 60S     با کنترل Fanuc om

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور QUASER MK 60S با کنترل Fanuc om

10,000,000 ریال

Fanuc om

1996

بله