ثبت سفارش دستگاه تراش سی ان سی چهار محور Mori Seiki ZL 15S ساخت ژاپن


قیمت نهایی
ریال 0
مبلغ 20,000,000 ریال به عنوان پیش پرداخت سفارش و رزرو باید پرداخت شود ...

توجه
* قیمت پیشنهادی فروشنده ممکن است به دلیل تغییر قوانین گمرکی، نوسانات نرخ ارز، تغییر نظر فروشنده و... تعدیل گردد.